top of page

Privacyverklaring ZENZIN

Ster.jpg

Privacyverklaring van ZENZIN

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Het gebruik van persoonsgegevens door ZENZIN

ZENZIN verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden bijvoorbeeld uw werkgever in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

ZENZIN verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

 • CV

 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

 • Ziekmeldingen

 • Gegevens in een plan van aanpak

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

ZENZIN verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Het bieden van begeleiding, training of coaching op maat;

 • Re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Marketing;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

bottom of page